Posted on nov 4, 2013 | 0 comments

“Førerhannen” -
Keramik -
42 cm med sokkel -
Kr. 3.000,-